Spectrasonics Trilogy
مجموعه بی نظیر بیس متشکل از بیس های آکوستیک و الکتریک و سینتی سایزری


قیمت : ۵۹۵۰ تومان


۵ سی‌دی


خریدسازهای نمونه گیری شده در این مجموعه :

http://www.spectrasonics.net/instruments/trilogy.htmlبرای گوش دادن دمو آهنگ های ساخته با این مجموعه می توانید از این سایت دمو ها را گوش دهید :

http://www.spectrasonics.net/instruments/trilogy/demos.html
قیمت : ۵۹۵۰ تومان


۵ سی‌دیخرید