Sibelius Auralia 3۱ سی‌دی
قیمت : ۱۵۰۰ تومان


برنامه تجهیز تمرین گوش و سلفژ با بیش از ۱۰۰ ها تمرین در ۴۱ موضوع

این ۴۱ موضوع در ۵ بخش زیر دسته بندی می شوند :

گام ها و فواصل موسیقی

آکوردها

ریتم و وزن خوانی

هارمونی و فرم موسیقی

ملودی و زیر و بمی نت هاخرید

خرید