Microsoft Windows XP Pro Digital Audio Workstation Edition۱ سی‌دی
قیمت : ۱۵۰۰ تومان


ویندوز XP مخصوص کارهای صدابرداری و آهنگسازی

این ویندوز بسیاری از بخش های غیر ضروری برای آهنگ سازی را حذف کرده که سرعت قابل توجهی به آن بخشیده و حتی با حافظه ۳۲mb قابل اجرا می باشدخرید