Spectrasonics Trilogy
۵ سی‌دی
قیمت : ۵۹۵۰ تومان


مجموعه بی نظیر بیس متشکل از بیس های آکوستیک و الکتریک و سینتی سایزریخرید

سازهای نمونه گیری شده در این مجموعه :

http://www.spectrasonics.net/instruments/trilogy.html

برای گوش دادن دمو آهنگ های ساخته با این مجموعه می توانید از این سایت دمو ها را گوش دهید :

http://www.spectrasonics.net/instruments/trilogy/demos.htmlخرید